2018, Bergen

Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF

Styremedlemmer:
Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus HF
Steinar Solberg, Oslo Universitetssykehus HF
Åse Bratland, Oslo Universitetssykehus HF
Tora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HF
Hans Fjøsne, St. Olavs Hospital HF
Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus HF
Tone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF