2019, Tromsø

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styremedlemmer: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)