2021, digitale møter

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF) Styremedlemmer: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Kategorier by

2021, Oslo (Scandic Oslo Airport)

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF) Styremedlemmer: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

Kategorier by

2018, Bergen

Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF Styremedlemmer: Arne Kolstad, Oslo Universitetssykehus HFSteinar Solberg, Oslo Universitetssykehus HFÅse Bratland, Oslo Universitetssykehus HFTora Skeidsvoll, St. Olavs Hospital HFHans Fjøsne, St. Olavs Hospital HFHans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssykehus HFTone Nordøy, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kategorier by

2019, Tromsø

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF) Styremedlemmer: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)