2018, Bergen

Dato: 22. november 2018

Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF

Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo Universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo Universitetssykehus HF), Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF), Tone Nordøy(Universitetssykehuset Nord-Norge HF)