Om Onkologisk Forum

Dyktige fagfolk fra hele landet bidrar til at Onkologisk Forum er en ettertraktet møteplass for alle som jobber innen onkologi i Norge. Det årlige arrangementet bidrar til faglig påfyll og møter med industrien. Styret sørger for at programmet blir variert og at aktuelle temaer innen diagnostikk, behandling, forskning og oppfølging av kreft synliggjøres.

Kontaktinformasjon

Onkologisk Forum Sekretariat, Daglig leder: Moya Berli
E-post:  onkforum@gmail.com     |     Telefon: 928 84 399

Foreningens formål

 • Onkologisk Forum skal være en interesseorganisasjon for fagpersoner som arbeider med kreft i Norge. Foreningen skal samle fagfolk fra relevante medisinske spesialiteter, helsefag og kreftforskning.
 • Onkologisk Forum skal fremme kreftbehandling som multidisiplinært fagområde, bidra til fagutvikling og styrket kvalitet på norsk kreftbehandling og kreftforskning.
 • Onkologisk Forum skal være et helsepolitisk debattforum, en pådriver for og høringsinstans i saker av betydning for norsk kreftomsorg.
 • Onkologisk Forum skal bidra til nettverksbygging på tvers av de norske fagmiljøene. Den årlige konferansen Onkologisk Forum holdes i forbindelse med styringsgruppemøtene til de nasjonale faggruppene for kreft. Møtet er åpent for interesserte og skal ha et faglig program som spenner vidt (for eksempel basalforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, ny diagnostikk og behandling og epidemiologisk forskning). Arrangementet går på omgang mellom helseregionene og blir lagt til byer som har egnede møtefasiliteter, kort vei til flyplass og et lokalt kreftmiljø som kan bistå praktisk med arrangementetMøtet skal holdes annet hvert år i Oslo.

Styret i Onkologisk Forum

2021, Scandic Oslo Airport

Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

Styremedlemmer: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

 • 2021, Oslo

  Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

  Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

  2020, digitale møter

  Styreleder: Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF)

  Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Åsmund Avdem Fretland (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

  2019, Tromsø

  Styreleder: Line Bjørge (Haukeland Universitetssykehus HF)

  Styre: Arne Kolstad (Oslo universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo universitetssykehus HF), Jens Erik Slagsvold (St. Olavs Hospital HF), Inger Kristin Larsen (Kreftregisteret), Emmet McCormack (Haukeland universitetssykehus HF), Hege Sagstuen Haugnes (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

  2018, Bergen

  Styreleder: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus HF

  Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Steinar Solberg (Oslo Universitetssykehus HF), Åse Bratland (Oslo Universitetssykehus HF), Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF), Tone Nordøy(Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

  2017, Oslo

  Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

  Styre: Arne Kolstad (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)

  2016, Trondheim

  Styreleder: Åslaug Helland (Oslo universitetssykehus HF)

  Styre: Erik Wist (Oslo Universitetssykehus HF), Kristoffer Lassen (Oslo Universitetssykehus HF), Line Bjørge (Haukeland universitetssykehus HF),Tora Skeidsvoll (St. Olavs Hospital HF), Hans Fjøsne (St. Olavs Hospital HF), Hans Petter Eikesdal (Haukeland universitetssykehus HF),Terje Risberg (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)