Kolbjørn Brambanis kreftforskningsstipend

laboratory illustration image

Fristen for søknader til Kolbjørn Brambanis legat 2022 annonseres i løpet av sommeren

Brambanis legat ønsker spesielt å prioritere forskning på kreft hos barn og unge, men også annen kreftforskning støttes. I 2021 var kreftforskningsstipendet på kr 400.000,-

Stipendet skal gi økonomisk bistand til medisinere under sitt PhD-arbeide, eller være et tilskudd til fortsatt forskningsarbeid etter avlagt PhD. Stipendet kan med fordel benyttes til utenlandsopphold, men frikjøp fra klinisk arbeid eller finansiering av utstyrsbehov kan også være aktuelt.