Onkologisk Forums Ung Forsker pris 2021

forskningillustrasjon

Fristen for søknader til Ung Forsker pris 2021 er dessverre utløpt

Onkologisk Forum deler årlig ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker.

En pris som er ment til å stimulere yngre forskere. Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler (maks 2 sider). Referanseliste og relevant CV bes vedlagt.
Sendes til Onkologisk Forum Sekretariatet mbe@ous-hf.no

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Oslo 18. -19. november 2021

Spørsmål rettes til Moya Berli mbe@ous-hf.no

Søknadsfrist: fredag 8. oktober 2021