Onkologisk Forums Ung Forsker pris

forskningillustrasjon

Fristen for søknader til Ung Forsker pris 2022 annonseres i løpet av sommeren

Onkologisk Forum deler årlig ut en forskningspris på kr. 100.000 til en ung forsker.

En pris som er ment til å stimulere yngre forskere. Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.