Informasjon til industrien, Onkologisk Forum 2021

Vi er veldig takknemlig for dere som støttet gjennomføring av fjorårets digitale konferanse, på tross av at vi ikke kunne holde stedlig møte med utstilling. Forhåpentligvis vil det være mulig for oss å møte hverandre igjen og derfor planlegger vi gjennomføringen av årets konferanse også med utstilling fra legemiddelindustrien.

I år vil det også være mulig å promotere deres firma som Platinum- eller Gullsponsor. Dette inkluderer stor synlig utstillingsplass på Scandic Oslo Airport, samt mulighet for eksponering av deres firma på våre nettsider.

Konferansen er konseptgodkjent av LMI nr 49867.

Platinumsponsor

Kr, 175 000,- eks. mva
30 m2 stand i godt eksponert område
 • Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og i printet program
 • Medikamentannonsering i forbindelse av videoopptak av faggruppemøte (inntil 3 faggrupper) med synlighet i 1 år
 • Synlig tilstedeværelse ved inntil 3 faggruppemøter med rollups
 • Brosjyre i konferansebaggene
 • Mulighet til å melde på inntil 10 deltakere (deltakeravgift betales separat)

Gullsponsor

Kr, 120 000,- eks. mva
20 m2 stand i godt eksponert område
 • Firmalogo på forsiden av Onkologisk Forums websider og i printet program
 • Medikamentannonsering i forbindelse av videoopptak av
 • faggruppemøte (1 faggruppe) med synlighet i 1 år
 • Synlig tilstedeværelse ved 1 faggruppemøte med rollups
 • Brosjyre i konferansebaggene
 • Mulighet til å melde på inntil 7 deltakere (deltakeravgift betales separat)

Øvrige utstillingsplasser

Pris pr. kvadratmeter: kr. 4.000,- eks. mva

Prisen inkluderer strøm og små bord/stoler. Vi forbeholder oss retten til
å plassere stands ut fra den størrelse som bestilles. Antall deltakere som
er mulig å melde på selve konferanse er begrenset. Det er kun lov med en stand per firma.

16m² stand gir mulighet til å melde på inntil 4 deltakere (deltakeravgift betales separat)

8m² stand gir mulighet til å melde på inntil 2 deltakere (deltakeravgift betales separat)

4m² stand gir mulighet til å melde på 1 deltaker (deltakeravgift betales separat)

Annonse i program

Pris pr. side: kr. 12.500,- eks. mva
Format: US Letter
Bredde 21,59 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Høyde 27,94 mm (+ tillegg 5 mm for utfallende)
Helsidesannonser leveres som høyoppløselig PDF fil og sendes til grafisk
designer Per Marius Didriksen: pmdidriksen@gmail.com
Frist for innsending av filer: 1. november

Brosjyremateriale i konferansebagger

1- side kr 15 000,- eks. mva
2- sider kr 25 000,- eks. mva
4- sider kr 45 000,- eks. mva
Frist for bestilling : 15. oktober
Spørsmål vedrørende utstilling/annonser send e-post til: onkforum@gmail.com

Fakturering

Faktura for stands og annonser vil bli sendt fra:
Onkologisk Forum
Pb. 63 Smestad
0309 Oslo
Org.nr: NO 916937415 MVA
Bankkonto: 1503.82.29610
IBAN: NO 5115038229610
BIC-kode: DNBANOKKXXX

Husk at PO-/bestillingsnummer må påføres når bestillingen sendes inn. Det er et stort problem at feil fakturainformasjon – og adresse oppgis ved bestilling.
Vennligst ta kontakt med deres regnskapsansvarlig for å dobbeltsjekke at dere oppgir riktig informasjon. Onkologisk Forum har ikke anledning til å utstede nye fakturaer som følge av feil info. Vi forbeholder oss retten til å annullere slike bestillinger.


illustrasjonsphoto fra Freepic.com

Konferansedeltakelse

Deltakeravgift konferansen: kr. 7 000,- pr. pers eks. mva (inkluderer alle måltider)
Dette betales via lenken som sendes i forbindelse med bekreftelse av stand/
annonse. Påmelding betales med kredittkortløsning. Ingen faktura.
Firmaer som ikke har stand eller annonser vil ikke kunne melde på konferansedeltakere.

Hotellbestilling

Påmeldte deltagere til Onkologisk Forum og de som skal bemanne stands kan bestille hotellrom via lenke som sendes med bekreftelsen.