Program 2021

Årets Onkologisk Forum arrangeres på Scandic Oslo Airport 18. – 19. november 2021.

Hovedprogram

Torsdag 18. november

09:00 – 09:15 Åpning
09:15 – 09:45 Cancer data and cancer research – where are we today and where do we go?
Elisabete Weiderpass IRAC
09:45 – 10:15 Kliniske Studier innen Protonterapi
Cai Grau, Danske Partikkelterapi Senter
10:15 -10:45 Utvikling av kreftoverlevelsen og økende fokus på seneffekter i norsk onkologi de siste 50 år
Sophie Fosså, Oslo univesitetssykehus
10:45 – 11:15Pause
11:15 – 11:35 Kong Olav Vs kreftforsknings pris 2020
Bjarne Bogen, Universitet i Oslo
11:55 – 12:15 Kong Olav Vs kreftforsknings pris 2021
Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssykehus
11:55 – 12:15 Nukleærmedisinsk teranostikk i persontilpasset kreftbehandling
Trond Bogsrud, Universitetssykehus i Nord Norge 
12:15 – 13:30Lunsj/utstilling
13:30 – 17:30Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper Se egne program nedenfor ▼

Fredag 19. november

09:00 – 09:30 Cancer Imaging and Surgery
Gooitzen M. van Dam, University Medical Center Groningen
09:30 – 09:50 Hypofractionation of prostatecancer – from moderate to extreme
David Dearnaley, Institute of Cancer Research, London
09:50 – 10:10High clinical impact studies from small countries – the ABCSG story
Michael Gnant, Medical University of Vienna      
10:10 – 10:40 Pause
10:40 – 11:00Hjemmedød – en kvalitetsindikator?
Anne-Tove Brenne, St. Olavs Hospital
11:00 – 11:20 How to build a local CAR factory
Sébastien Walchli, Oslo universitetssykehus
11:20 – 11:40Onkologisk Forum Ung Forsker Pris 2021
11:40 – 13:00Lunsj/utstilling
13:00 –  13:30The US National Cancer Institute Comparative Oncology Program: Contributions to
Oncology Research and Drug Development
Amy LeBlanc, National Cancer Institute, National Institute of Health, USA
13:30 – 14:00DRUP – experiences
Laurien Zeverijn, Netherlands Cancer Institute
14:00 – 15:00Tema: Persontilpasset medisin
Moderator: Line Bjørge
IMPRESS Norway – status presens, Åslaug Helland
InPRED – Erfaringer, Hege Russnes
IMPRESS-Norway – Erfaringer fra Trondheim, Åsmund Flobak
IMPRESS-Norway fra Helse Førde, Liv-Jorunn Vassborn
Internasjonalt samarbeid innen presisjonsmedisin-studier, Kjetil Taskén
CONNECT – implikasjoner og videre planer, Sigbjørn Smeland
15:00 – 15:15 Oppsummering

Faggruppeprogram Onkologisk Forum 2021, Torsdag 18. november kl 13:30

NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN

Torsdag 18.11, kl. 13:30 – 17: 30• Palliativ behandling av lungekreftpasienter (sammen med norsk lungecancergruppe)
• Behandling av nevropatiske smerter; studie-presentasjon
• Hjernemetastase-studien
• Kommunikasjon -tips og triks (Tonje Lundeby)
• Fastlegens rolle i et pasientforløp fra begynnelse til slutt
• Palliativ medisin som egen spesialitet – veien videre

NORSK BRYST CANCER GRUPPE

Torsdag 18.11, kl. 13:30Velkommen
Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet
13:34 – 14:15Survivorship-work-sexual health study
Kathrine Vandraas, Synne-Kristin Bøhn, Solveig Smedsland, Oslo universitetssykehus
14:10 – 14:15Spørsmål
14:15 – 14:30Clonal evolution of breast cancer during neoadjuvant chemotherapy
Andreas Venizelos, Dept. of Clinical Science, University of Bergen
14:30 – 14:35Spørsmål
14:35 – 14:55PET-CT og brystkreft
Berit Steene, Universitetssykehuset Nord-Norge
14:55 – 15:00Spørsmål
15:00 – 15:25Pause
15:25 – 15:55Nytt fra NBCG
15:55 – 16:25Kahoot. Hvordan klassifisere cT og cN?
Egil Blix, Universitetssykehuset Nord-Norge
16:25 – 16:55Extended endocrine treatment in high risk breast cancer patients
Michael Gnant, Medical University of Vienna
16:55 – 17:00Spørsmål
17:00 – 17:30Persontilpasset kirurgi de neste 5 årene/Personalized breast surgery in the next decade
Jana de Boniface, Dept. of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet
17:30 – 17:35Spørsmål og avslutning

NASJONAL KOMPETANSETJENSTE FOR SENEFFEKTER ETTER KREFTBEHANDLING

Torsdag 18.11, kl. 13:30 – 17: 30• Seneffekter etter kreftbehandling
• Helsetjenester for pasienter med seneffekter
• Kreftrehabilitering

NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

Møteleder: Hanne Hamre
Torsdag 18.november
13:30 – 13:55Protonterapi ved GI-cancer Cai Grau, Dansk senter for protonterapi
TBC
13:55 – 14:15 Kliniske studier protonterapi GI-cancer i Norge
Marianne Guren, Oslo universitetssykehus
14:15 – 14:30 Gastroøsofagal cancer og immunterapi i Norge: Adjuvant øsofagus
Geir Olav Hjortland, Oslo universitetssykehus
14:30 – 14:45Immunterapi ved metastatisk ventrikkel/øsofaguscancer
Tormod Guren, Oslo universitetssykehus
14:45 – 15:00 Kommentar NGICG
Ingunn Hatlevoll, St Olavs hospital
15:00 – 15:30 Pause
15:30 – 15:45 Gentesting ved non-colorectal GI cancer, hvem, hva, og hvordan håndtere svaret? Inkludert kasus fra HUS behandlet i erdafatinib comp use programme
Halvdan Sørbye, Helse Bergen
15:45 – 15:55Presentasjon av nytt norsk kvalitetsregister for pankreaskreft
Hanne Hamre, Akershus universitetssykehus HF
15:55 – 16:15Nytt fra NGICG-faggruppene
Colorektal: Morten Brændengen, Diakonhjemmet
HPB: Inger Marie Løes, Helse Bergen
Øvre GI: Ingunn Hatlevoll, St Olavs hospital
16:15 – 16:30Pause
16:30 – 16:50Om genpaneltesting ved CRC
Ragnhild Margrete, Wold MolPat, Universitetssykehuset Nord-Norge
16:50 – 17:05Nye Nordiske guidelines for behandling av nevroendokrine svulster i GI traktus og pankreas
Espen Thiis Evensen, Oslo universitetssykehus
17:05 – 17:20Valg nytt styre NGICG
Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus

NORSK SARKOM GRUPPE

Møteleder: Kjetil Boye

13:30 – 14:30Revisjon av nasjonalt handlingsprogram. Gjennomgang av endringer. Olga Zaikova og Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
14:30 – 15:15Risikovurdering etter operasjon for lokalisert solitær fibrøs tumor. Tatiana Georgiesh, Oslo universitetssykehus
15:15 – 15:45Pause
15:45 – 16:15Hjemmebehandling med cellegift hos sarkompasienter. Hilde Bøgseth og Ingunn Holumsnes Sandven, Oslo universitetssykehus
16:15 – 16:45Medikamentell behandling ved desmoid fibromatose. Ivar Hompland, Oslo universitetssykehus
16:45 – 17:00Register for myksoid liposarkom. Clement S. Trovik, Haukeland universitetssykehus
17:00 – 17:30

NORSK LYMFOM GRUPPE/ HEMATOLOGI

Torsdag 18.11, kl 13:30 – 17: 30• Sirkulerende tumor DNA og andre liquid biopsy teknikker som biomarkør ved lymfomer
• Langerhans celle histiocytoser og belektede tilstander, en innføring
• Car-T celler
• IMPRESS Norway

NORSK UROLOGISK CANCER GRUPPE

13:30 – 17: 30• Hypofraksjonert strålebehandling prostatakreft – Prof. Dearnaley, UK
• Adjuvant behandling av nyrekreft
• Gentester i uroonkologi
• PSMA diagnostikk og behandling

NORSK LUNGEKREFTGRUPPE

Tema I: Diagnostikk og skjelettmetastaser

Møteleder: Erna-Elise Paulsen, UNN-Tromsø
Torsdag 18. november
13:30 – 13:45Når blir røntgenlegene erstattet av kunstig intelligens?
Thomas Sakinis, OUS-Rikshosptalet
13:45 – 14:05Nyheiter frå patologifronten, med fokus på molekylær svarrapport og ny WHO-klassifikasjon
Sissel G.F. Wahl, St Olavs hospital
14:04- 14:15Diskusjon
14:15 – 14:20Kasuistikk: Stråleterapi eller medikamentell terapi først – valgets kvaler
Janna Berg, Sykehuset i Vestfold
14:20 – 14:35Skjelettmetastaser – når starte med kjemoterapi, når henvise til stråleterapi, og når kan kirurgisk behandling være aktuelt?
Maria M. Bjaanæs, OUS-Ullevål
14:35 – 14:50Kirurgisk behandling av skjelettmetastaser
Bjørn Bragnes, Drammen sykehus
14:50 – 15:00Diskusjon
15:00 – 15:25Pause

Tema II: Pasientperspektivet

Møteleder: Modar Al-Zubaydi, Haukeland universitetssjukehus
15:25 – 15:40Lungekreftforeningen
Cecilie Bråthen, Leder
15:40 – 15:55Samvalg ved lungekreftbehandling – hva innebærer det?
Margrethe Schaufel, Haukeland universitetssjukehus
15:55 – 16:15Hvordan øke inklusjon av pasienter i kliniske studier?
Paneldebatt: Grønberg/Helland/Brustugun/Bråthen
16:15 – 16:00 Pause

Tema III: Surgery in special cases

Møteleder: Per Magnus Haram, St Olavs hospital
16:40 – 17:05Surgical options of complications and persistent disease post definitive chemoradiotherapy
Marinus Anne Paul, Amsterdam
17:05 – 17:15Discussion and questions
17:15 – 17:20Case presentation I: Thymoma
Grønberg
17:20 – 17:30Discussion

NORSK FORENING FOR GYNEKOLOGISK KREFT

Persontilpasset behandling ved gynekologisk kreft

13:30 – 14:00Corpuscancer
Ane Gerda Zahl Eriksson, Oslo universitetessykehus
14:00 – 14:30Cervixcancer
Tone Skeie-Jensen og Marit Sundset, Oslo universitetssykehus
14:30 – 14:50Ovarialcancer
Line Bjørge, Oslo universitetssykehus
14:50 – 15:05Pause
15:05 – 15:35Rapport fra Kreftregisteret
Torbjørn Paulsen
15:35 – 16:05Pågående/planlagte studier
Kristina Lindemann, Oslo universitetssykehus
16:05 – 16:20Handlingsprogram for gynekologisk kreft
Kathrine Woie
16:20 – 17:00Pause
17:00 – 17:40Generalforsamling med valg av styre
Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus

NORSK MELANOMGRUPPE

Foreløpig program: endringer kan forekomme

Møteleder: Oddbjørn Straume

13:30 – 14:45Nyheter fra handlingsprogrammet for melanom Del 1

 Epidemiologi, Trude Robsahm

 Forebygging og diagnostikk, Katja Bremnes

 Patologi, Sura Aziz

 Bildediagnostikk i utredning og oppfølgning, Marianne Fretheim

 Kirurgisk behandling, Henrik L Svendsen
14:45 – 14:50Kaffipause
15:00 – 15:30Gustav Ullenhag, TRIM Studien & LOKON003 Studien
15:30 – 15:45Kaffipause
15:45 – 16:30Nyheter fra handlingsprogrammet for melanom Del 2

Adjuvant behandling, Marta Nyakas

Hjernemetastaser, Kari Dolven Jacobsen 

Mucosale melanomer, Anna Winge-Main
16:30 – 16:40Kaffipause
16:40 – 17:10Metastasert uvealt melanom, Henrik Jespersen
17:10 – 17:30Årsrapporten fra Kreftregisteret, Hilde Hedemann Brenn

Andre faggrupper som deltar, program planlegges

  • Norsk Nevroonkologi

Påmelding til Onkologisk Forum 2021